Sluit navigatie

Good Manufacturing Product / GMP

Transportbedrijven dienen op een gedegen wijze om te gaan met het transporteren van voedermiddelen, voormengsels en mengvoeders. Hierbij dient men voortdurend te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de diervoederwet- en regelgeving.

De aandachtvelden in het kader van deze regeling voor transportondernemingen zijn:

  • Registreren van transportvolgordes;
  • Toepassen van de juiste reinigingsprocedures;
  • Hygiënisch werken.

Om voor toekenning van het certificaat Diervoedertransport in aanmerking te komen dient een systeem te worden opgezet waarmee invulling gegeven wordt aan de volgende aspecten:

  • Inventarisatie van de transportactiviteiten van voedermiddelen die het bedrijf uitvoert
  • Operationele technieken en activiteiten vertalen naar procedures
  • Opstellen instructies / voorschriften voor transportvolgorde
  • Uitleg en invoering van het handboek op directieniveau
  • Toetsing van het handboek op de bedrijfslocatie ter voorbereiding op de toekenning van het certificaat
  • Toekenning Certificaat Diervoeders door een onafhankelijk erkende certificerende instantie

Het project heeft als doel voor de opdrachtgever een operationeel systeem te realiseren voor het borgen van de kwaliteitseisen ten aanzien van het transport van voedermiddelen, voormengsels en mengvoeders.

Doelgroep
Een GMP systeem is relevant voor transportbedrijven die belast zijn met het vervoer van voedermiddel, voormengsels en/of mengvoeders.

Invoering
De begeleiding en ondersteuning wordt op locatie van de opdrachtgever verricht. Procedures worden op ons kantoor opgesteld.

SOCIAL MEDIA

Blijf up to date en volg ons!

CURSUSPLANNING

CONTACTGEGEVENS

ROC Ekeren
Markt 22
BE 2180 Ekeren (België)

Telefoon: +32 (0)3 667 63 32
Mobiel:+32 497 30 52 50
E-mail:info@rocgroep.com

BTW: BE 0668.378.104

Scroll naar boven